חייגו: 052-2725216, 050-8335603

מהי סקירה ספרותית בעבודה אקדמית

מהי סקירה ספרותית בעבודה אקדמית

כל עבודה אקדמית, בכל נושא שהוא, צריכה לכלול סקירה ספרותית. זהו פרק חיוני וקריטי ובדרך-כלל גם ארוך יחסית לשאר פרקי העבודה והוא מכיל את החומר התיאורטי עליו מתבססת עבודתו של הסטודנט: מאמרים, מחקרים, סטטיסטיקות ועוד. מספר המקורות הביבליוגרפים תלויים בדרך כלל בהיקף העבודה הסמינריונית. עבודה אקדמית לתואר ראשון תכלול בין 5 ל 15 ביביליוגרפיות, עבודה לתואר שני תכלול 24 מקורות ביבליוגרפיים ויותר ותזה יכולה לכלול עשרות ומאות של פריטים.

חשיבותה של סקירה ספרותית בעבודה אקדמית

הקריאה של הספרות צריכה להיות מעמיקה ומשמעותית שכן היא מהווה את הבסיס לכל העבודה עצמה. והכתיבה המתייחסת אליה צריכה להיות קולחת ורהוטה. סקירת ספרות מאפשרת למי שקורא עבודה אקדמית בנושא מסוים, להבין אותו עד סופו ולקבל תמונה בהירה וברורה של כל האופנים בהם ניתן להתייחס לנושא מסוים. סקירה ספרותית היא השלד של כל עבודה אקדמית וככזו, היא צריכה להיות להיכתב בצורה מושקעת ויסודית.

איך כותבים סקירה ספרותית מוצלחת

כדי לכתוב עבודה אקדמית עם סקירה ספרותית ברמה גבוהה, חשוב כאמור ראשית לקרוא היטב את כל המאמרים והמקורות שמופיעים בה. יש אנשים שמסמנים לעצמם כבר בקריאה ראשונה את הנושאים החשובים ויש סטודנטים שמקדישים קריאה שנייה ושלישית לכל מאמר ורק אז מסמנים מוטיבים שחוזרים על עצמם או סוגיות שחשוב שיעלו במהלך סקירה ספרותית.

השיטה הפשוטה והמוצלחת ביותר לעשות זאת היא שימוש בצבעים, על-פי אינדקס שתקבעו לעצמכם מראש. למשל: נושא X בצבע צהוב, נושא Y בירוק, Z בורוד וכדומה.

באופן זה תוכלו להתייחס אחרי זה לאותו נושא כפי שהוא מופיע במקורות ביבליוגרפים שונים, להזכיר אותו בכתיבה ולשלב בין ביבליוגרפיות שונות הכוללות את אותם נושאים. לכן, סקירה ספרותית של עבודות אקדמיות צריכות לכלול ראשי פרקים שהם למעשה הנושאים הנדונים בה.

בין ראשי הפרקים חשוב לשים פסקה או שתיים שיקשרו ביניהם. אלו יכולים להיות קישורים שתעשו מעצמכם, או קישורים שגם לקוחים מהביבליוגרפיות עצמן. כך או כך, כל חלקי סקירה ספרותית בעבודה אקדמית צריכים להיות קשורים זה לזה, מושפעים זה מזה ומשפיעים זה על זה.

בסיום סקירת ספרות, מומלץ להביא סיכום קצר שלה. בסיכום ניתן לכתוב מהן הנקודות העיקריות שעלו, וכיצד הם מתחברים לשאלת המחקר שלכם בעבודה. באופן זה אתם יוצרים עבודה אקדמית בעלת זרימה טבעית בין חלקיה, מה שגם עומד בכללי האקדמיה וגם מקל על הקוראים שלה.

סקירה ספרותית