בהזמנת תוכן אקדמי לשם סמינריון או עבודות אקדמיות לכל סוגן, התשלום הנו לצורכי ידע והעשרה בלבד, לקוחות סילבוס רשאים להסתייע בתוכן אקדמי ואינם רשאים להגישו למוסד אקדמי. תרגומים, עריכה לשונית, הגהה, פרק ממצאים או משוב לעבודה אקדמית מאושרים לשימוש באקדמיה ולפיכך מאושר להגישם כלשונם לאקדמיה (קרא עוד).