תנאי השירות

לקוחות יקרים,

לתשומת ליבכם, בעת פנייה לקבלת שירות מחברת סילבוס מומלץ לקרא הסכם זה ולאשרו. 

סילבוס מתחייבת לשמור את פרטיהם של הסטודנטים בסודיות מוחלטת ובשום מקרה ואופן לא להעבירם לגורמים חיצוניים.

דרישתנו היא שאוטוריטה מוסמכת, או מישהו מטעמכם, או אתם עצמכם יבחן את העבודה טרם הגשתה ובכל מקרה, העבודה לא תוגש במתכונתה הנוכחית ללא בדיקה. עבודה שנבחנת על ידי מרצה, טרם ההגשה לחדר העבודות, תמיד תהנה מציון גבוה יותר. אנחנו מעוניינים בציונים גבוהים. זה השם הטוב שלנו. לפיכך, אתם מתבקשים לעשות הכל בכדי להשיג הערות מרצה טרם ההגשה. 

כל התיקונים הדרושים (לאחר מסירת העבודה ולפני הגשת העבודה לאקדמיה), באם הם ידרשו את התערבותינו המקצועית, אזי שהם יבוצעו ללא כל תמורה כספית נוספת עד לשביעות רצונכם המלא.

אנו מבהירים בזאת כי אין במסגרת השירות שהנכם מקבלים כל עניין של גניבת דעת ו/או עבירה על זכויות יוצרים ו/או עבירה פלילית אחרת הנוגעת לדין הקניין הרוחני או לכל עניין אחר. החומרים המתקבלים על ידי סילבוס הינם לשם מקור בבליוגרפי אקדמי מורחב והאחריות בסוגיות אתיות ומוסריות מול האקדמיה או כל גורם אחר בנוגע לזכויות יוצרים על העבודה, הם באחריות מזמיני העבודה בלבד.

חברת סילבוס אינה מעודדת בשום דרך שהיא הגשת עבודות לאקדמיה שלא נכתבו על ידי הסטודנטים וממליצה להשתמש בחומר הנכתב כמקור בבליוגרפי עשיר ומלא.

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר.

תנאי ביטול

בכל שלב ניתן לבטל את ההסכם ביננו על פי בקשתכם ללא כל תשלום. במידה ושולם החלק הראשון של העבודה והוחלט לבטל את חוזה ההתקשרות טרם תחילת העבודה, יוחזר לכם כספכם המלא.

עם זאת, כל חומר שנכתב והועבר אליכם במידה ולא שולמה תמורתו, יעלה לאתר החברה והשימוש בו יהיה על אחריותכם בלבד.

במקרה של כישלון

במקרה של כישלון העבודה בעקבות אי עמידה ברמת האקדמיה ואיכות כתיבה נמוכה מצד החברה, תוחזר התמורה המלאה ששולמה בעבור העבודה, או לחלופין תוכן עבודה חדשה במקום זו שנכשלה. כחלק מאסטרטגית השירות, בנוסף יהנו הסטודנטים מהטבה חד פעמית למקרה שיחליטו להמשיך לעבוד איתנו.

תשלום

תשלום ראשוני של 50% מסך הסכום הכולל בעת חתימה על ההסכם והיתרה בסיום הכתיבה.

קבלת שירות מסילבוס לאחר קריאת הסכם זה מותנית בהסכמתכם עם האמור בו ומתן אישור מצידכם לתחילת ביצועה של העבודה.

דרג את המאמר הזה

זקוקים לסיוע מקצועי בכתיבת העבודה?

בשיחת ייעוץ קצרה ובחינם, נדע בדיוק כיצד לסייע לך:

שגית מנהלת בכירה
050-8335603

שגית

Whatsapp icon