חייגו: 052-2725216, 050-8335603
ניתוחים סטטיסטים

ניתוחים סטטיסטים

By 21 ביולי 2015 מאמרים No Comments

במסגרת עבודת מחקר כמותית, הכלי המרכזי להצגה ולעיבוד הנתונים הוא הסטטיסטיקה. שלב זה עוסק בתיאור ובניתוח הנתונים שנאספו, על מנת לגלות קשרים, מגמות ותופעות. לפרק זה חשיבות רבה מאוד הן במחקר כמותי ניסויי (בו החוקר מתערב במערכת הנחקרת) והן במחקר כמותי מתאמי (בו החוקר עוקב ומתעד מערכת קיימת, ללא ניסיון להשפיע עליה).

העיבודים הסטטיסטיים הם הבסיס החשוב ביותר לתהליכי ניתוח התוצאות, הצגתם והסקת המסקנות. בלעדיהם גם למחקר בהיקף ובאיכות גבוהים במיוחד, אין משמעות רבה.

דיסציפלינת הסטטיסטיקה נחלקת לשני תחומים מרכזיים: סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה היסקית. מטרתה של הסטטיסטיקה התיאורית היא להציג את התכונות הבסיסיות של נתוני המחקר. במסגרת זו מסופקים סיכומים פשוטים על המדגם, המוצגים לרוב תוך שימוש בניתוח גרפי פשוט. מטרתה של הסטטיסטיקה ההיסקית היא לנתח את  הנתונים הבסיסיים, לצורך הסקת מסקנות המרחיבות את הידע. במסגרת זו מתאפשרת הסקת מסקנות ממידע ספציפי אל תנאים כלליים יותר. כלי זה משמש לרוב לבדיקת השערות וביצוע הערכות המתבססות על נתונים מייצגים.

לשמחתנו, מאז שהמחשב האישי על שלל תוכנותיו נכנס לשימוש יום-יומי, תהליך העיבוד והצגת מערכי נתונים הוקל לאין שיעור. במשיכת עכבר וכמה הקשות על המקלדת נוכל להפיק טבלה מסודרת, היסטוגרמה אסטטית או גרף מרשים, לערוך חישובים מורכבים או להפעיל מבחנים סטטיסטיים שונים. ניתוחים סטטיסטים הם חלק מרכזי במהלך כתיבת עבודות אקדמיות, למידע נוסף תוכלו לפנות לשאלות באתר.

עבודות סמינריון, עבודות אקדמיות

עבודות סמינריון, עבודות אקדמיות

השאר תגובה