חייגו: 052-2725216, 050-8335603
מחקר כמותי או מחקר איכותי, מה לבחור?

מחקר כמותי או מחקר איכותי, מה לבחור?

By 28 במרץ 2018 מאמרים No Comments

מחקר כמותי או איכותי, מה לבחור?

בנוסף לכתיבה מדעית כל סטודנט לתואר ראשון צריך ללמוד שיטות מחקר. שיטות מחקר הן כלי רעיוני שנעשה בו שימוש על מנת לחקור השערות שהועלו בידי החוקרים. כידוע, תכליתו של מחקר הוא להעשיר את עולם התוכן והידע של המדע, לכן על מנת שהרחבה זו תתקיים, חשוב לקיים מחקרים. על מנת לקיים מחקרים יש להשתמש בשיטות מחקר אפקטיביות, שתי השיטות השכיחות ביותר הן מחקר איכותי והן מחקר כמותני.

שיטות מחקר שונות

השיטה הראשונה, היא המחקר הכמותי. מחקר כמותי הוא מחקר שנעשה על מנת להפיק מידע שנאסף מכמות גדולה של נתונים. במחקר שכזה אוספים נתונים ממדגם גדול של אנשים. לאחר שהנתונים נאספו הם מנותחים סטטיסטית ומופקים מהם מדדים כמותיים. מחקר כמותני תורם רבות למחקר המדעי כי באמצעותו ניתן לבדוק השערות, מודלים והתנהגויות.

שיטת המחקר השנייה היא מחקר איכותי. מחקר איכותני הוא מחקר שאוסף מידע מאנשים אך אופן איסוף המידע הוא שונה. מחקר כמותי אוסף נתונים באמצעות סקרים, שאלונים ומכוני מידע. בשונה משיטה זו, במחקר איכותי נעשה שימוש בתצפיות, ניתוח טקסטים וראיונות עומק. ראיונות עומק הן ראיונות בהן המראיין מתחיל בשיחה עם מרואיין על נושא המחקר כשהשיחה מוקלטת. לאחר מכאן המראיין מקליד את השיחה ומנתח אותה בהתאם להשערת ושאלת המחקר, בסוף הניתוחים החוקר מגיע למסקנה ועונה על שאלת המחקר.

מחקר כמותי

שיטות מחקר כמותיות או איכותניות?

 מה ההבדל בין שיטות המחקר?

ההבדל העיקרי בין מחקר כמותני למחקר איכותי הוא במטרה של המחקר ובשיטת איסוף הנתונים. אם מטרת המחקר היא לסקור מדגם גדול של אנשים בנושא מסוים ולא להתמקד בנושא ספציפי, מחקר כמותי מתאים למטרה הזו. לעומת זאת, אם תכלית העבודה האקדמית היא לבחון נושא ספציפי ומיוחד, נושא שאינו כללי וניתן להכליל אותו על מדגם קטן של אנשים, שיטת המחקר המתאימה היא המחקר האיכותני. לדוגמה, סטודנט בוחר לכתוב עבודה אקדמית על הפרעת דחק פוסט טראומתית של פלוגת חיילים במלחמת לבנון השנייה.

מטרת המחקר שלו היא לחשוף את החוויה האנושית שבטראומה, להציג את הפרספקטיבה של אותם חיילים באמצעות עבודה אקדמית. לשם כך הוא יערוך מחקר איכותי, יבנה ראיון עומק, יראיין את החיילים, יקליט את השיחות, יקליד אותן ולאחר מכאן ינתח אותן. בסוף הניתוחים הסטודנט יגיע למסקנה ויציג במילים שלו את המציאות של אותם חיילים לפי מה שלמד במהלך המחקר וכתב בעבודה האקדמית. לסיכום, שיטות המחקר הכמותי והאיכותי הם כלים מחקריים משמעותיים למחקר המדעי ועזר בכתיבת עבודות אקדמיות.