חייגו: 052-2725216, 050-8335603
מה מיוחד בעבודות אקדמיות לתואר שני?

מה מיוחד בעבודות אקדמיות לתואר שני?

By 18 בפברואר 2016 מאמרים No Comments

עבודות אקדמיות לתואר שני

עבודות אקדמיות לתואר שני שונות מעבודות הנכתבות בתואר הראשון. יש כמה הבדלים בולטים שכדאי להכיר בין עבודות מן הסוג הזה:

כתיבת עבודה אקדמאית לתואר שני

כתיבת עבודה אקדמאית לתואר שני

א. תקציר – בעבודות אקדמיות לתואר שני מהווה התקציר סיכום של ההשערות, השיטה והממצאים.
התקציר לרוב אינו קיים במטלות תואר ראשון, בעיקר בגלל שאלו עבודות בהיקף קטן יותר.
התקציר מאפיין עבודות תזה ודוקטורט והוא מלווה לעיתים גם בפרויקט גמר של מסלולי לימודים מעשיים.

ב. רמת הדרישות – סטודנטים לתואר ראשון מתנסים בכתיבת עבודות על מנת לצבור ידע, יכולות ורקע תיאורטי.

מנגד, בתואר שני רמת הדרישות עולה משמעותית. העלייה ברמה באה לידי ביטוי באופן בו נבדקות עבודות אקדמיות לתואר שני ובממוצע הציונים הניתנים על ידי המרצים.
הציפייה בתואר השני היא לראות כיצד הסטודנט מפעיל יכולות ניתוח והסקת מסקנות, לעומת התואר הראשון בו הדגש הוא על סקירה כללית בלבד.
בעבודות אקדמיות לתואר שני אין מקום לפשרות וההנחיה היא גם להחמיר עם טעויות ניסוח, הגהה ופיסוק.

 

ג. שימוש במקורות – סטודנט לתואר שני לא יכול לכתוב עבודה אקדמית דלה במקורות.
עליו להשתמש במגוון רחב של מקורות עדכניים, להביא לידי ביטוי השערות מחקר שונות ולהקפיד על כללי הציטוט וההפניות.

עבודות אקדמיות לתואר שני – כמה זמן לוקח לכתוב עבודות לתואר שני?

עוד מאפיין ייחודי של עבודות אקדמיות לתואר שני הוא השקעת הזמן והמשאבים.
בעוד עבודות אקדמיות לתואר ראשון נכתבות במספר שבועות ולפעמים אפילו מספר ימים בלבד, בתואר השני נדרש הסטודנט להקצות לפחות כמה חודשים רצופים לתהליך הכתיבה.
הסיבה לכך היא הצורך בביצוע המחקרים עצמם. בתואר שני מבצעים מחקר לקראת כתיבת עבודות אקדמיות ולא מסתפקים בהצגת ממצאים ממחקרים קודמים.

מחקר איכותני וכמותי, ניתוח תוכן ואתנוגרפיה מחייבים את הסטודנט לצאת אל השטח, לאסוף ממצאים ולנתח אותם.
הדיון סביב הממצאים קובע את אופי העבודה ואמור לעזור לסטודנט לענות על שאלות המחקר.
לצורך כתיבת העבודה הסטודנט מפנה זמן וגם נדרש לעיתים לוותר על עבודה וקריירה.

עבודות אקדמיות לתואר שני – מחקר באמצעות תזה

גולת הכותרת של עבודות אקדמיות לתואר שני היא כתיבת תזה.
התזה מציגה מחקר אותו עורך הסטודנט לקראת סיום התואר ובליווי מנחה, התזה משמשת למילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר אקדמי מתקדם יחד עם מטלות נוספות, מבחנים ופרויקטי גמר.
המנחה שופט את התזה יחד עם קבוצת שופטים נוספים והוא אחראי על האיכות האקדמית של העבודה.
באופן עקרוני, תזה משמשת לדיווח על ממצאי מחקרים והיא נכתבת תוך שימוש בשיטות מחקר שונות.

מחקר באמצעות תזה נפוץ באוניברסיטאות, מכללות, מכללות אקדמיות ומכללות מקצועיות.
בכתיבת עבודות אקדמיות לתואר שני מן הסוג הזה יכולים להיות מעורבים גם מרצים או חברי סגל אקדמי.
שיתוף פעולה בין מחלקות השייכות לפקולטות מסוימות לגיטימי בכתיבת התזה והוא יכול לתרום לגיבוש השערות מחקר ורעיונות.

השאר תגובה