facebookins חייגו: 052-2725216, 050-8335603
כל מה שחשוב לדעת על כתיבת סמינריון עיוני

כל מה שחשוב לדעת על כתיבת סמינריון עיוני

By 24 במאי 2021 בלוג, מאמרים No Comments

אפשר לומר בזהירות כי מחקר וכתיבה של סמינריון עיוני, פשוטים יותר בהשוואה לסמינריונים האחרים – האיכותני והכמותי. מדוע? משום שכתיבתו אינה מותנית ביישום שיטות מחקר, והיא מסתמכת בעיקר על הבנת מודלים ויכולת אינטגרציה בין מקורות מידע. עם זאת, שלא תטעו: גם הסמינריון העיוני דורש מכם להפגין בקיאות בסוגייה הנחקרת, להביא לידי ביטוי כישורים אקדמיים שרכשתם כמו כתיבה אקדמית ולבסס את המחקר על עובדות ונתונים. לפניכם, המאפיינים המרכזיים של הסמינריון העיוני, איך משיבים על שאלת מחקר בסמינריון מסוג זה וגם – האם כתיבתו מתבססת על חוקים שונים? התשובות, לפניכם: 

מאפייניו של סמינריון עיוני

לאורך לימודיכם, סביר כי תגישו עבודות מחקר מסוגים שונים. אחד מהסמינריונים שלבטח תגישו יהיה סמינריון עיוני. במידה ואתם נמצאים בראשית הדרך האקדמית שלכם, לבטח מבליחה לראשכם כעת השאלה: "מה מייחד את הסמינריון העיוני ומהם מאפייניו?". אם כן, הנה התשובה: עבודת מחקר עיונית לא דורשת מכם לגבש שיטת מחקר וליישם אותה בכדי להשיב על השאלה המרכזית. מה היא כן דורשת מכם? לקרוא חומרים קיימים (לדוגמא: מאמרים), ובאמצעותם להשיב על שאלת המחקר שלכם. 

כמו בסמינריונים אחרים, גם בסמינריון עיוני המרצה יעריך אתכם ע"פ הדברים הבאים:

  • בחירת מקורות רלוונטיים
  • מגוון והיקף המקורות בהם השתמשתם
  • סנכרון בין המקורות השונים
  • הצגת טיעונים בצורה בהירה ומשכנעת
  • כתיבה אקדמית בסטנדרט הנדרש
  • מענה על שאלת המחקר 

כל מה שחשוב לדעת על כתיבת סמינריון עיוני

איך משיבים על שאלת מחקר בסמינריון עיוני?

כידוע, הדרך השכיחה ביותר להשיב על שאלות מחקר היא באמצעות אימוץ שיטת מחקר – כמותית או איכותנית. בסמינריון עיוני כאמור, זה עובד קצת אחרת. המענה על שאלת המחקר שאתם הגדרתם, יתבסס על חומרים שקיימים בספרות המחקרית. כמו כן, בהתאם לחוג, קורס ופקולטה, סביר כי תידרשו לבסס את המחקר גם על תיאוריות ומודלים שנלמדו.

לדוגמא: נניח ושאלת המחקר שלכם היא "האם ישנו קשר בין אזעקות צבע אדום ובין חרדות אצל ילדים?". בעבודת מחקר שאינה עיונית, סביר כי הייתם מבססים את מחקרכם על מאמרים, אך גם על ראיונות אישיים ותצפיות (מחקר איכותני). עם זאת, בסמינר עיוני תידרשו לגשת מיד לספרות המחקרית ולחפש מידע רלוונטי: על חרדות באופן כללי, חרדות בילדים, גורמים לחרדות בילדים, האם חרדה היא מולדת או נרכשת, השפעתם של אירועי חירום/מלחמות על הופעת חרדה וכן הלאה.

"חוקי הכתיבה בסמינריון עיוני שונים?"

זו שאלה מצוינת והתשובה היא שלא כמובן. כל עבודה אקדמית שאתם מגישים, ללא כל קשר לסוגה או היקפה, חייבת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים שדורשת האקדמיה. הסמינריון העיוני אינו שונה מסמינריונים אחרים בכל הקשור למבנה עבודה תקין, ציון מקורות – בגוף העבודה ובסופה, עברית תקנית ו"גבוהה", טון אובייקטיבי וכן הלאה. במידה ואתם זקוקים לייעוץ או הכוונה בנושא כתיבת סמינריון עיוני, אל תהססו לפנות – 050-833-5603