חייגו: 052-2725216, 050-8335603
סיכום ומסקנות בעבודה סמינריונית

סיכום ומסקנות בעבודה סמינריונית

By 19 בנובמבר 2018 מאמרים No Comments
סיכום ומסקנות בעבודה סמינריונית

ההבדל בין פרק הסיכום לפרקי המסקנות והדיונים בעבודת סמינריון

הבלבול  בין פרקי הסיכום, מסקנות ודיון בעבודת הסמינריון הוא בלבול שכיח למדיי בקרב סטודנטים. משום מה קשה להבחין בין פרקים אלו שנראים לרוב כפרקים זהים. והאמת היא שיש צדק בדבר, אכן יש קווי דמיון בין פרקי אלו. אולם יחד עם זאת  קיים גם שוני. אולם לפני שתהיה התייחסות להבדלים אלו יש להתייחס לפרקים השונים שמבנים עבודת סמינריון.

עבודת סמינריון בנויה מראשי הפרקים הבאים: תקציר, מבוא, סקירת הספרות, שיטה, תוצאות, סיכום, מסקנות ודיון. כל אחד מפרקים אלו הוא שלב קריטי בעבודת הסמינריון. התקציר  הוא פרק תמציתי שמציג את כל הפרטי המידע החיוניים למחקר. בפרק מוצגת שאלת המחקר, השערות המחקר, שיטת המחקר, תוצאות עיקריות ומסקנות. לתקציר חשיבות רבה מפני שהוא המסמך הראשון שקוראים בעבודה.

הפרק הבא בעבודת הסמינריון הוא פרק המבוא. המבוא יותר מפורט מפרק התקציר והוא מהווה את ההקדמה למחקר. בפרק הזה ישנה גם הצגה כללית של נושא המחקר, חשיבותו וכמה מקורות מדעיים. בהתאם לזאת בפרק המבוא מוצגים ראשי הפרקים ותתי הפרקים השונים בנוסף לפירוט קצר על כל תת פרק.

הפרק שלאחר מכאן הוא פרק סקירת הספרות. זהו הפרק בו ישנה חשיבות מכרעת ליכולות כתיבה ויישום חוקי כתיבה מדעית. הפרק מהווה כהקדמה תיאורטית מקיפה של כל הספרות המדעית העדכנית בנושא. בגלל שזהו פרק שקיימת בו רוב הכתיבה, חשוב שהכתיבה תהיה ברמה האקדמית הגבוהה ביותר שיכולה להיות. הסקירה צריכה להיות מורכבת מפסקאות קצרות בעלות כמה משפטים קצרים וחיבור רעיוני בין הפסקאות. בהתאם לזאת, בסוף סקירת הספרות מוצגות מטרת המחקר, שאלת המחקר והשערות המחקר.

פרק השיטה הוא פרק קצר ותמציתי. זהו הפרק בו מוצגים הכלים שבאמצעותם תתקיים מדידת המשתנים במחקר, בנוסף לשיטת המחקר שתעשה בפרויקט. בנוסף לזאת,  גם מוצג הליך המחקר ועוד. הפרק הבא בעבודת הסמינריון הוא פרק התוצאות. בפרק מוצגות תוצאות המניפולציה שנעשתה במחקר. בנוסף לזאת, בפרק אין התייחסות מעמיקה לתוצאות אלא יותר פירוט מקיף על כל התוצאות שהתקבלו במחקר.

שלושת הפרקים שנותרו הם פרקים שקשה להבדיל בינם עקב דמיון. אלו פרקי הסיכום, מסקנות ודיון. אלו גם הפרקים שחותמים את עבודת הסמינריון. שלושת הפרקים מציגים את התוצאות העיקריות שהתקבלו במחקר, רעיונות מרכזיים, מסקנות ודיון בהן. נקודת הדמיון היא העובדה שבכולם קיים אלמנט של סיכום מידע. אולם ההבדל הוא בתכלית של כל פרק. בפרק הסיכום התכלית היא להציג סיכום כולל של מטרת המחקר, שאלת והשערות המחקר, השיטה שנעשתה והצגה של התוצאות העיקריות מפרק התוצאות.

בפרק המסקנות תוצגנה המסקנות שהגיע אליהן החוקר בעקבות התוצאות. פרק זה הוא התגובה והמענה לפרק המבוא. בפרק הדיון יוצגו מטרת המחקר, תוצאות עיקריות והשוואה לתוצאות ממחקרים אחרים שנעשו בנושא. בנוסף תוצגנה המסקנות העיקריות, נקודות החוזק והחולשה של המחקר ולבסוף מחקרי עתיד.