חייגו: 052-2725216, 050-8335603
עבודות סמינריוניות בתואר ראשון

עבודות סמינריוניות בתואר ראשון

By 18 בפברואר 2016 מאמרים No Comments

עבודות סמינריוניות בתואר ראשון – כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

אחד הקשיים הגדולים ביותר של סטודנטים הוא כתיבת עבודות סמינריוניות. זו עבודה גדולה הנכתבת בדרך כלל בשנה האחרונה במסלול ללימודי התואר הראשון, או לחילופין במסגרת לימודי תואר שני במסלול ללא תזה. מטרתה העיקרית של העבודה היא להקנות לסטודנטים אפשרות להתנסות ראשונית בשדה מחקר. השדה נבחר לפי הקורס בו נכתבת העבודה ותוך תיאום מוקדם מול המרצה ועוזרי ההוראה. בנוסף, בתואר ראשון יכולה עבודה מן הסוג הזה להשפיע ישירות ובצורה דרמטית על ממוצע הציונים.

תלמידי תואר ראשון צריכים לכתוב עבודות סמינריוניות תוך הקפדה על היקף, כללי ציטוט והפנייה, ניסוח והגהה ובחירת בין שיטות מחקר איכותניות או כמותיות. אפשר לכתוב את העבודה על בסיס כלים כמו ראיונות עומק, תצפיות, ניתוח תוכן וניתוח סמיוטי. לחילופין, יש סטודנטים המעדיפים לכתוב את העבודה עם סקרים, ניתוח סטטיסטי וכדומה. במדעי הטבע ובפקולטות למדעים מדויקים נהוג לכתוב עבודות סמינריוניות עם אלמנטים הקשורים לעבודת המעבדה.

עבודות סמינריוניות בתואר ראשון

עבודות סמינריוניות בתואר ראשון

מה המבנה הרצוי של עבודות סמינריוניות?

אי אפשר לכתוב עבודות סמינריוניות מבלי להקפיד על המבנה הרצוי. הדרישות לכתיבת העבודה מפורסמות על ידי המרצה והן אחידות עבור כל הסטודנטים. יחד עם זאת, המבנה הוא בדרך כלל קבוע והוא קיים גם בסוגים נוספים של עבודות אקדמיות. את העבודה פותחים עם מבוא המציג את הנושא ואת העניין האישי בו. לאחר מכן עוברים לסקירת הספרות, המהווה את רוב העבודה ותפקידה לסכם את המקורות התיאורטיים.

המבנה הרצוי של עבודות סמינריוניות לאחר מבוא וסקירת ספרות הוא ציון המתודולוגיה. בפרק הזה מציג הסטודנט את שיטת המחקר שבחר, מסביר מדוע בחר בה ומפרט גם על השערות או טענות המחקר, אוכלוסיית המחקר וכלי המחקר שעמדו לרשותו.

הפרקים האחרונים של עבודה סמינריונית הם ממצאים, דיון וסיכום. פרק הממצאים מציג את תוצאות המחקר בשטח באמצעות טבלאות, תרשימים, ניתוח תצפיות, קבוצות מיקוד או ראיונות עומק לפי סוג המחקר. פרק הדיון מחבר בין הממצאים לבין סקירת הספרות ופרק הסיכום מעלה הצעות למחקרים נוספים. מעבר לכך, כל עבודה חייבת לכלול ביבליוגרפיה עם רשימת המקורות לפי כללי הציטוט האחיד.

סיוע בכתיבת עבודות סמינריוניות

הקשיים העיקריים של סטודנטים בכתיבת עבודות סמינריוניות באים לידי ביטוי בשילוב בין לימודים, עבודה וחיים אישיים. גם חוסר היכולת לעמוד בדרישות התואר ולקויות למידה מאובחנות מעכבים את כתיבת העבודה ולעיתים אף מונעים אותה לחלוטין. כתוצאה מכך קיימות כיום דרכים חדשות לקבלת סיוע בכתיבת עבודות. הסיוע ניתן על ידי אנשי מקצוע עם רקע אקדמי והוא עולה בקנה אחד עם הצרכים של סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי.

סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות יכול לתמוך במסלול הלימודים של הסטודנט ולאפשר לו לרכוש יכולות חדשות. הסטודנט מתאם את הסיוע לאופי העבודה והקורס, תוך שיתוף פעולה מלא והדגשת הנושאים הקרובים לליבו.

השאר תגובה