חייגו: 052-2725216, 050-8335603
עבודות אקדמיות הנכתבות במסגרת אקדמיים, מה ההבדל?

עבודות אקדמיות הנכתבות במסגרת אקדמיים, מה ההבדל?

By 20 בינואר 2019 מאמרים No Comments

במהלכו של התואר האקדמי סטודנטים לומדים במסגרות אקדמיות שונות.
בכל שיעור ובכל תרגול לומדים תכנים שונים וחלים על הסטודנטים חובות ודרישות שונות.
למשל, עליהם לנכוח בשיעורים ב80% מהמקרים כמו כן להגיש מטלות שונות. בין מטלות אלו עליהם גם לכתוב עבודות אקדמיות.

מטלת כתיבת עבודות אלו היא מטלה מאוד מיוחדת. זאת מפני שעל מנת לכתוב עבודה הסטודנט צריך לסגל לעצמו כל מיני פעולות שלא היה מורגל אליהן בעבר.
בהתאם לזאת, במסגרת העבודה הסטודנט נחשף לתכנים שמעשירים את עולמו. אך יחד עם אותו עושר חשוב מאוד להבין את ההבדל שחל בין העבודות שנכתבות בקורסים השונים.

האם יש הבדלים בין עבודות אקדמיות של קורסים שונים?

לפני שמבינים את ההבדלים בין העבודות האקדמיות חשוב להבין את ההבדלים בין הקורסים השונים.
הסיבה לכך היא בעובדה שההבדל בין הקורסים מתבטא בעבודות עצמן.
כיום נלמדים באקדמיה הקורסים הבאים: קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים וסדנות.

קורסי חובה הם קורסים שלהם חשיבות אקדמית גדולה, באלו לומדים את התכנים ההכרחיים לרכישת השכלה.
הם רווים בתוכן הנלמד ברמה אקדמית גבוהה. באופן דומה גם הדרישה לעבודה האקדמית.
הכוונה שהתוכן בעבודה יהיה איכותי, אקדמי ורמת הכתיבה תהיה גבוהה.

בניגוד לקורסי החובה בקורסי בחירה הדרישות פחות גבוהות. מטרתו של הקורס היא הרחבת אופקים מאשר לימוד של חומרי בסיס.
כלומר, בקורסי בחירה מתקיים לו פחות לחץ אקדמי ויותר אוטונומיה וחוויה. אותה אוטונומיה מתבטאת בבחירה של נושא העבודה ובסגנון הכתיבה.
הדרישה היא  שהכתיבה תהיה עדין אקדמית אבל פחות מחמירה. קורס בחירה הוא לשם הנאה.

מהו קורס הסמינריון?

הקורס הבא בתור הוא סמינר מחקרי. סמינר מחקרי הוא קורס שבמסגרתו הסטודנטים מתנסים במחקר מדעי.
סמינר מחקרי הוא קורס אקדמי מצומצם שמורכב מחוקר אקדמי וקבוצה של כחמישה עשר סטודנטים.
הקורס מיועד להתנסות במחקר מדעי ובהתנסות בכתיבה. במסגרת הסמינר הסטודנטים מתחלקים לזוגות וכותבים עבודה אקדמית סביב המחקר שערכו.

הקורס האקדמי האחרון שנלמד הוא קורס הסדנה. בסדנה לומדים במליאה, כלומר לעבור תהליך קבוצתי תחת הדרכה של מנחה עם הפעלות ודינאמיקות .
כל שיעור הוא חלק מתהליך קבוצתי שהסטודנטים עוברים ובסופו זוכים לפרקטיקה או תובנה משמעותית.
לאחר כל שיעור הסטודנטים צריכים לכתוב דוחות פעילות שהם הבסיס לניתוח במסגרת העבודה.
עבודה אקדמית שנכתבת במסגרת סדנה היא ניתוח ופירוש התהליך הקבוצתי שנעשה על סמך הדוחות.

לסיכומו של עניין. באקדמיה כיום נלמדים ארבעה סוגים של קורסים אקדמיים כשלכל קורס ייחוד משלו.
כמו כן, כל קורס עונה על מטרה אקדמית שונה. אותו המענה הוא הבסיס להבדלים בין העבודות האקדמיות.
במענה זה ניתן לראות את הייחוד של הקורס האקדמי ובפרט הכתיבה.
כאשר הסטודנט לומד ומתנסה במגוון רב של קורסים הוא זוכה להרחבת אופקים ובנוסף לזאת גם לומד להביע את עצמו בדרכים שונות.
בקורס חובה הוא לומד את הבסיס, בבחירה יש לו אוטונומיה בכתיבה ובלימוד, בסמינר לומד מחקר מדעי ובסדנה סובייקטיביות.