חייגו: 052-2725216, 050-8335603
עבודה סמינריונית שלב אחרי שלב

עבודה סמינריונית שלב אחרי שלב

By 6 באוגוסט 2017 מאמרים No Comments

שלבי כתיבת עבודה סמינריונית

כתיבת עבודה סמינריונית היא הליך מורכב הכולל שלבים רבים. כדי להבטיח כתיבה מוצלחת של עבודה סמינריונית חשוב להקפיד על כתיבת העבודה על פי סדר השלבים ועל הדרישות בכל אחד מהם. במאמר זה יפורטו כמה משלבי העבודה הסמינריונית ודרישותיהם.

פירוט שלבי העבודה הסמינריונית

שלב א בחירת הנושא: בשלב זה חשוב להקפיד על כך שנושא העבודה יהיה רלבנטי לתכנים שנלמדו בסמינריון, שיש די מקורות אקדמיים העוסקים בנושא ושאפשר לנסח אותו בצורה ברורה. ניסוח הנושא יכול להשתנות במהלך העיון במקורות.

שלב בכתיבת הצעת מחקר: בחלק מהמוסדות האקדמיים נדרשים הסטודנטים להגיש הצעת מחקר. הצעת המחקר צריכה לכלול מבוא, סקירת סיפרות ושיטת מחקר. לאחר אישור ההצעה על ידי המרצה אפשר לבצע את המחקר.

שלב ג כתיבת מבוא

המחקר בכתיבת עבודה סמינריונית מתחיל בכתיבת מבוא. במהלך כתיבת המבוא יש להציג בקצרה את נושא המחקר ולהסביר מהם המניעים שהביאו את כותב העבודה הסמינריונית לעסוק בו. כמו כן צריך להציג את המסקנות העיקריות שכותב העבודה מעריך שהמחקר יוביל אליהן. יתכן שעם סיום המחקר ישתנו המסקנות שהועלו בתחילה. שלב ד סקירת הסיפרות: בשלב זה מתבקש הסטודנט לסכם את ממצאי המחקר האקדמי הקשורים לנושא שבו בחר לעסוק. על כותב העבודה להסתמך על מחקרים עדכניים בלבד כדי להבטיח את רלבנטיות עבודת המחקר.

שלב ה מיתודולוגיה: בשלב זה יש לכתוב מהו סוג המחקר כמותי, איכותי או משולב. כמו כן יש צורך לפרט את ההגדרה הנומינאלית והאופרציונאלית של המשתנים במחקר, לפרט כיצד נאספו הנתונים או הממצאים וכיצד נותחו. לעיתים עולות סוגיות אתיות במהלך ביצוע מחקר אקדמי אליהן יש להתייחס בכתיבת פרק המתודולוגיה.

חשיבות ההקפדה על השלבים

להקפדה על כתיבת סמינריון לפי סדר השלבים וביצוע ההנחיות בכל אחד מהם יש חשיבות רבה משום שבהיעדרה עלול להפגע הציון של כותב הסמינריון והדבר עלול להשליך על הציון בתואר הראשון כולו. כמו כן הדבר עלול לגזול מכותב העבודה זמן יקר שלא לצורך.

לסיכום – כתיבת סמינריון כוללת שלבים רבים. ראשית יש לבחור את נושא העבודה ולוודא שיש די מקורות שעוסקים בו. לאחר מכן יש להגיש הצעת מחקר הכוללת מבוא, סקירת סיפרות ושיטת מחקר. את הצעת המחקר צריך לאשר המרצה.  לאחר קבלת האישור אפשר לגשת למחקר. כתיבת המחקר צריכה להפתח במבוא שיתן לקורא רקע קצר על הנושא שכותב העבודה בחר לעסוק בו וכן להציג את המסקנות שכותב העבודה מעריך שהמחקר יוביל אותו אליהן.