סילבוס עבודות אקדמיות
שגית מנהלת בכירה
050-8335603

שגית

ההבדלים בין עבודות סמינריון של התארים

ההבדלים בין עבודות סמינריון של התארים הראשון, השני והשלישי

היכולת לכתוב עבודה אקדמית כעבודת סמינריון היא יכולת שלה חשיבות מרבית באקדמיה. הסיבה לכך היא בעובדה שבכתיבה מגולמים כל המאפיינים שהסטודנטים למדו: חשיבה ביקורתית, קוהרנטיות, יכולות הבעה וניסוח ברמות גבוהות ולבסוף יישום חוקי כתיבה מדעית.

עבודת הסמינריון לא רק מגלמת את כל מה שלמדו אלא משקפת גם יישום יכולות מחקריות ועמידה במסגרת אקדמית תובענית. עבודת הסמינריון היא ההוכחה שהסטודנט קיים מחקר ורשאי לסיים את לימודיו האקדמיים ולהיחשב לבוגר.

עבודות סמינריון בנוסף הינן תנאי להשתתפות בלימודים אקדמיים וכותבים אותן בכל אחד מהתארים האקדמיים. למרות שבבסיסן כל עבודות הסמינריון דומות לכל פקולטה סגנון עבודה משל עצמה. ההבדלים באים בסגנון הכתיבה, בספרות המחקרית,שיטות המחקר ובתכנים שאותם מנתחים אקדמית. אולם לכל העבודות מבנה של ראשי פרקים, כתיבה מדעית והסתמכות על ספרות מחקרית.

את ההבדל שקיים בין הפקולטות השונות ניתן למצוא בין התארים השונים. וכפי שיש הבדלים ניכרים בין שלושת התארים כך מתבטא בעבודות האקדמיות שנכתבות במסגרתם. לכן נשאלת השאלה, מהם ההבדלים בין עבודות סמינריון של שלושת התארים האקדמיים? על מנת לענות לשאלה זו יש להתייחס למאפיינים הבאים.

אקדמיה, עבודות והבדלים

על מנת להבין את ההבדל בין עבודות הסמינר של התארים הראשון, השני והשלישי, יש להתייחס ללימודי מתמטיקה בילדות ובנעורים. בבית הספר היסודי לומדים את הבסיס, כלומר פעולות חישוב פשוטות. אך ככל שהילד מתבגר הוא לומד לחשב פעולות יותר מורכבות, כשהשיא שלהן הוא במבחני הבגרות במתמטיקה.

עיקרון דומה קיים גם באקדמיה. אמנם רמת הקושי לא עולה ככל שהסטודנט מתבגר, אולם ככל שהתואר יותר אקדמי רמת הכתיבה שנדרשת בעבודת הסמינריון היא גבוהה יותר. הבדל זה הוא ההבדל הראשון, ככל שהתואר יותר אקדמי כך רמת הכתיבה.

ההבדל השני מתייחס למגוון בסגנון העבודות שניתן לכתוב. בהתאם לנטען מקודם, גם הבדל זה מבוסס על רמה אקדמית: ברמת הבסיס, רוב עבודות הסמינר נכתבות בסגנון כמותי או איכותני בדרך כלל ברמה הפשטנית ביותר. מנגד, בתואר שני והלאה, ישנן יותר אפשרויות בחירה, ובכל סגנון הרמה היא הרבה יותר גבוהה.

ההבדל השלישי והאחרון הוא עומק המחקר והכתיבה. תכליתה של כל עבודה מדעית היא לדון ברעיון מסוים, במורכבות שלו וכדומה. הדיון מתקיים באמצעות כלי מדעי, מחקרי או תיאורטי. ככל שהתואר יותר מתקדם עומק הדיון הוא רחב יותר ומורכב יותר. בתואר הראשון דנים ברמה הבסיסית, בשני מנסחים תזה מורכבת  ומפורטת יותר, ובשלישי מציגים דיון תיאורטי בין כמה תזות.

לסיכומו של עניין, ההבדל בין עבודות סמינר של שלושת התארים משתקף בהבדל המהותי בין תארים אלו.  ההבדל מתבסס על מאפייני הרמה האקדמית,שיטות מחקר, רמת כתיבה ולבסוף עומק דיון. למרות שקיים בסיס רעיוני דומה בין עבודות אלו, כל עבודה אקדמית מציגה את הייחוד של התואר האקדמי שלה. בראשון מוצג הבסיס, בשני  מוצגת המורכבות ובשלישי מתקיים דיאלוג בין כמה מורכבויות.

דרג את המאמר הזה

עשויי לעניין אותך...

זקוקים לסיוע מקצועי בכתיבת העבודה?

בשיחת ייעוץ קצרה ובחינם, נדע בדיוק כיצד לסייע לך:

שגית מנהלת בכירה
050-8335603

שגית

זקוקים לסיוע בכתיבת העבודה?

בשיחה קצרה אדע בדיוק כיצד לסייע לך

שגית מנהלת בכירה
שגית

למעלה מ-20 שנות ניסיון בליווי סטודנטים בתהליך כתיבת עבודות אקדמיות