חייגו: 052-2725216, 050-8335603
על מה חשוב להקפיד כשכותבים סקירה ספרותית

על מה חשוב להקפיד כשכותבים סקירה ספרותית

By 21 ביולי 2015 מאמרים No Comments

מקורות איכותיים ומהימנים, אשר יתרמו ויכבדו את המסמך.
מאמרים המחזקים פרדיגמה מסוימת, או מוכיחים את טענתכם באופן אמפירי, רצוי שיהיו כמה שיותרעדכניים.
מקורות המציגים תיאוריה או מודלים מבוססים ומוכרים בתחום, יכולים להיות ותיקים (היות וכנראה מדובר בדוקטרינות אשר מחזיקות מעמד כבר שנים). חשוב לזכור שבתחומים מסוימים (כדוגמת פילוסופיה) גישות ותיאוריות עומדות על כנן ונשארות רלוונטיות תקופה ארוכה ואילו באחרים (כדוגמת רפואה), הידע והתפיסות יכולים להתחדש בקצב מהיר.
מסדי נתונים ניתן למצוא באתרים רשמיים. לדוגמא:
נתונים פיננסיים על חברות ציבוריות רצוי לדלות מאתר הבורסה –

https://maya.tase.co.il/bursa/indeximptoday.htm

נתונים דמוגרפיים רצוי לדלות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –

https://www.cbs.gov.il/reader

עם כל הכבוד למיזם ויקיפדיה, אתר זה יכול לשמש כמקור לידע כללי. אין לצטט מאת זה במסמך אקדמי.
הצגה תמציתית וברורה:
יש להתמקד בתיאוריות מרכזיות ורלוונטיות בלבד.
תיאוריות מוכרות ניתן להציג בקיצור.
יש לתת ביטוי ליישומים של התיאוריות ולתגליות עדכניות.
אם מדובר בחלק ממטלה, רצוי לוודא עם המנחה מראש:
מה מספר המקורות המקובל.
מהם כללי הציטוט הנדרשים.
מהם סוגי המקורות המועדפים.
האם מטרת הסקירה היא סיכום הידע הקיים, דיון בנושא, או ביקורת מושכלת על שנעשה בתחום.
אל תתעלמו ממחקרים אשר תוצאותיהם או מסקנותיהם אינם עולים בקנה אחד עם השערות המחקר שלכם. עבודות אלו לרוב ישתלבו בטקסט שלכם באחד משני אופנים:
מדובר במקרה פרטני, במקרה עם הנחות יסוד שונות או במקרה בו משתנים נוספים הטו את התוצאות ועל כן ממצאיו אינם משקפים את טענותיכם.
אתם מכירים במחקר, אך מסתייגים מאופן ניתוח התוצאות או ממסקנותיו. במקרה זה הקפידו על ביקורת עניינית והסבר חלופי.
הקפידו על כללי ציטוט מקובלים ואחידים למקורות ביבליוגרפים, לאורך כל המסמך. אין לעשות שימוש במקור ללא ציונו (הפניה אליו) בטקסט וללא אזכורו ברשימת המקורות בסוף העבודה.

בהצלחה!

השאר תגובה