facebook חייגו: 052-2725216, 050-8335603

%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%90%d7%aa%d7%a8

תואר בהוראה לכל מורה

אם נבנה נכון, "תואר בהוראה" יכול להיות כלי חשוב במהפיכה, במידה נבנה באופן מושכל ומוחל כסטנדרט על כלל המורים, ללא יוצא מן הכלל.